Giảng dạy, học tập và quản lý hiệu quả với hệ thống K12Online

Giảng dạy, học tập và quản lý hiệu quả với hệ thống K12Online

K12Online là hệ thống quản lý học và thi trực tuyến hỗ trợ công tác quản lý việc học và thi trực tuyến cho các cơ sở giáo dục do Viettel phát triển. Đây là nền tảng giáo dục dễ sử dụng với nhiều tính năng tiện ích như lớp học ảo, kiểm tra trực tuyến, chấm thi, đặt thời khóa biểu, kho học liệu, họp trực tuyến, điểm danh học sinh... Nền tảng giúp giải quyết cùng lúc cả ba công việc là giảng dạy, học tập và quản lý.

Top