Make in VietNam: Tầm nhìn xa 20 năm để thoát bẫy giá trị thấp

Make in VietNam: Tầm nhìn xa 20 năm để thoát bẫy giá trị thấp

- 2 ngày trước

Nếu các DN Việt Nam cứ yên tâm với những đơn hàng gia công tới tấp gửi về, không có tầm nhìn xa cho 10-20 năm tới thì Việt Nam sẽ rơi vào “bẫy” giá trị gia tăng thấp.

Top