Tìm hướng đi vững chắc với thực phẩm chay

Tìm hướng đi vững chắc với thực phẩm chay

Tốt nghiệp đại học ngành hóa hữu cơ, Lê Thị Phương Thảo đã trải qua nhiều lần khởi nghiệp nhưng phải đến với thực phẩm chay, chị mới thực sự tìm được hướng đi vững chắc cho mình.

Top