Thừa Thiên Huế cần xây dựng chiến lược quy hoạch, khai thác và chia sẻ dữ liệu

Thừa Thiên Huế cần xây dựng chiến lược quy hoạch, khai thác và chia sẻ dữ liệu

Ngày 18/8, trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số (CĐS) - Huế 2022, Tập đoàn FPT và công ty thành viên đã ký kết hai thỏa thuận hợp tác thúc đẩy CĐS tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT ký kết hợp tác đẩy mạnh CĐS ngành y tế với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Top