“Mở hàng” kém may

Trong một nỗ lực rất cao để đưa nền kinh tế có bước đi đầu tiên thoát khỏi vòng đình trệ, ngày 10/10/2021, Thủ tướng ra công điện về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Công điện nêu rõ, khôi phục các hoạt động vận tải hành khách trong tình hình hiện nay có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Ngày 10/10 cũng được chọn là ngày “mở hàng” trở lại cho hàng không Việt Nam.

Nhưng đây thực sự là ngày “mở hàng” kém may khi có tới 27/38 chuyến bay được cấp phép nhưng không thể thực hiện được hành trình vì các lý do như: Hành khách được yêu cầu phải cách ly tập trung, tuy nhiên địa phương lại chưa có hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể… Và có cả lý do ảnh hưởng bão nên không thể cất cánh. Một số chuyến bay như TP. HCM - Kiên Giang, TP. HCM - Cà Mau, Thanh Hóa - Lâm Đồng… thì không có… khách./.

(Thời báo Tài chính Việt Nam)