Thanh Hóa phát triển được 25 doanh nghiệp chế biến rau, quả

Thứ Bảy, 15/1/2022| 15:55

Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, thời gian qua Ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp.

Theo đó, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, tạo vùng nguyên liệu, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án chế biến nông, lâm sản, quy mô vốn đầu tư 20 tỷ đồng trở lên và sử dụng tối thiểu 30% số lao động địa phương. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tích tụ, tập trung đất đai và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; rà soát, bổ sung, điều chỉnh vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng từng vùng để bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp, có chính sách riêng cho doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản và doanh nghiệp bao tiêu nông sản cho nông dân.

Với nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến rau, quả, trong năm 2021, tỉnh đã thu hút thêm 9 doanh nghiệp thu mua chế biến rau quả, nâng tổng số doanh nghiệp chế biến rau, quả hiện có trên địa bàn tỉnh lên 25 doanh nghiệp, với tổng công suất đạt gần 110.000 tấn/năm. Các sản phẩm rau được chế biến thông qua việc sơ chế, đóng gói bảo quản cung cấp cho thị trường, với các sản phẩm chủ yếu, như: dưa chuột muối, ớt muối, ớt đông lạnh,...

Báo Thanh Hoá

Top