Tăng trưởng của các ngành kinh tế trong năm 2020

Thứ Năm, 31/12/2020| 15:54

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2019.

Tăng trưởng của các ngành kinh tế trong năm 2020

Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2020 đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực là nhờ sự điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước./.

 

Top