Đề xuất nhiều chính sách thuế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Đề xuất nhiều chính sách thuế tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023 cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Top