Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

Thứ Ba, 24/1/2023| 10:42

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội.

Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động phấn đấu đến năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Top