Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2021

Thứ Tư, 30/12/2020| 10:27

Khẳng định nông nghiệp là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu cho ngành trong năm tới là 44 tỷ USD.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2021

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 đạt 42 tỷ USD sau kết quả 41,25 tỷ USD của năm 2020. Tuy nhiên, khẳng định nông nghiệp là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng đặt mục tiêu cho ngành trong năm tới là 44 tỷ USD./.

Top