Mỹ là thị trường xuất khẩu 100 tỷ USD đầu tiên của Việt Nam

Thứ Năm, 26/1/2023| 9:31

Năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,39 tỷ USD và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay vượt mốc 100 tỷ USD/năm.

Mỹ là thị trường xuất khẩu 100 tỷ USD đầu tiên của Việt NamNăm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,39 tỷ USD. Đây cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay vượt mốc 100 tỷ USD/năm./.

 

(TTXVN/Vietnam+)
Top