Khánh Hoà đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ lớn vào năm 2025

Chủ nhật, 30/5/2021| 8:43

Sở KH&ĐT của Tỉnh cùng Công ty TNHH McKinsey& Company Việt Nam và Tập đoàn FPT vừa ký thỏa thuận Lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 để hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch này sẽ là căn cứ quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Khánh Hòa sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển và hướng đến phát triển bền vững cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh cũng được tỉnh Khánh Hòa xác định là một trong 04 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa sẽ được FPT và McKinsey nghiên cứu, thực hiện dựa trên 3 tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là xác định các điểm đột phá mang tính tiên phong, dẫn dắt dựa trên điểm mạnh sẵn có của tỉnh, đồng thời ứng dụng công nghệ để khai thác hiệu quả các tiềm năng, cơ hội và tích hợp với quy hoạch phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Thứ hai là đưa ra các giải pháp khả thi và hiệu quả dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và xu hướng thế giới nhằm giải quyết các khó khăn tồn đọng, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bền vững và khác biệt của tỉnh Khánh Hòa. Thứ ba là thần tốc trong triển khai, đem lại hiệu quả tức thời thông qua việc huy động nguồn nhân sự từ nội lực, kết nối với các đối tác giàu kinh nghiệm nhằm triển khai các dự án trọng điểm.

Ông Nguyễn Hải Ninh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà nhấn mạnh: "Một trong những yếu tố quan trọng trong việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa lần này không chỉ là việc ra đầu bài với các mục tiêu rõ ràng mà còn phải lồng ghép các yếu tố về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là chuyển đổi số. Các yếu tố này sẽ giúp tạo ra sự phát triển nhanh và bền bững cho tỉnh".

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Thỏa thuận này cũng sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành trên toàn quốc".

Khánh Hoà đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ lớn vào năm 2025

Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến với 03 điểm cầu

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT: "FPT mong muốn kêu gọi, liên kết các tập đoàn trong và ngoài nước về đây để chung tay vì tương lai Khánh Hoà trong thời gian tới, một tương lai gắn với chuyển đổi số. Tương lai đó lấy người dân làm trọng tâm, với mong muốn người dân Khánh Hoà được sống trong môi trường xanh, có công việc tốt, được chăm sóc dịch vụ y tế, giáo dục tốt. FPT cam kết đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa, cam kết dành các nguồn lực để góp phần giúp tỉnh phát triển một cách tốt nhất trong giai đoạn 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030".

Với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng trong tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh, thành phố Việt Nam và hiểu biết sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam cùng với hiện diện và kinh nghiệm trên toàn cầu, McKinsey và FPT mong muốn đồng hành dài hạn cùng tỉnh Khánh Hòa trong suốt quá trình từ lập quy hoạch tổng thể, hỗ trợ các giải pháp và kế hoạch triển khai chi tiết đến triển khai và giám sát triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, với lợi thế và tiềm năng rộng lớn về biển đảo, nguồn nhân lực dồi dào, Khánh Hòa có đủ điều kiện để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Hướng đến mục tiêu Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Khánh Hòa tập trung thực hiện 04 đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là: (1) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư xã hội; (2) Tập trung phát triển khu vực Bắc Vân Phong, tạo động lực phát triển mới; (3) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; (4) Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Khánh Hòa đã và đang có các chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: du lịch, dịch vụ, đóng tàu, chế biến thủy hải sản, xã hội hóa giáo dục và y tế... Ngoài ra, tỉnh cũng chú ý đến việc đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, tạo cơ chế mở về liên doanh, liên kết, hợp tác thực hiện dự án đầu tư… theo hướng Khánh Hòa sẽ là nơi đầu tư an toàn và phát triển./.

(VTV.VN)

Top