Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025

- 4 phút trước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 255/QĐ-TTg kèm theo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Top