Quảng Ninh lập quy hoạch sân golf sinh thái 3 mặt giáp biển tại Vân Đồn

Thứ Hai, 14/6/2021| 17:02

Mới đây, UBND Quảng Ninh đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo Quyết định, phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn với diện tích hơn 4.300 ha. Ranh giới xác định cụ thể: Phía Bắc, Nam, Đông giáp khu vực Biển Đông; phía Tây giáp khu vực Cái Rồng, khu vực Bắc Cái Bầu và khu vực đồi núi đảo Cái Bầu. Đây là khu 3 mặt giáp biển, duy nhất có khu vực phía Tây giáp với Cái Rồng, khu vực Bắc Cái Bầu và đồi núi Cái Bầu.

QUANG NINH
Mới đây, UBND Quảng Ninh đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, xác định khu vực Đông Bắc Cái Bầu có tính chất là khu phức hợp vui chơi giải trí có casino và du lịch nghỉ dưỡng sân golf, công viên sinh thái rừng. Dự kiến quy mô dân số khu vực quy hoạch đến năm 2040 khoảng 41.000 người. Trong đó, dân số thường trú khoảng 8.000 người, dân số, lao động quy đổi khoảng 33.000 người. Dự kiến diện tích đất xây dựng khoảng 1.000 - 1.300 ha.

Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, áp dụng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của phân khu đã được phê duyệt trong Quy hoạch chung tương đương với chỉ tiêu độ thị loại 2, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Quyết định này cũng quy định về nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; Các yêu cầu về quy hoạch sử dụng đất, phương hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược, kinh tế xây dựng, quy định quản lý theo quy hoạch phân khu.

UBND Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng và UBND huyện Vân Đồn phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn công bố công khai quy hoạch được phê duyệt, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, các ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, UBND Vân Đồn và các đơn vị liên quan phải thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý.

Tháng 10/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đông Bắc Cái Bầu.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn (khoảng 2.171,33 km2). Cấu trúc phát triển không gian Khu kinh tế Vân Đồn chia theo 2 vùng, gồm đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải, được định hướng thành 5 vành đai phát triển. Bao gồm: Vành đai nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp; vành đai du lịch sinh thái gắn với bảo vệ di sản thiên nhiên; vành đai đô thị dịch vụ, văn hóa và vui chơi giải trí (Khu vực phía Đông đảo Cái Bầu); vành đai dịch vụ, thương mại công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hậu cần (Khu vực phía Tây đảo Cái Bầu); vành đai dự trữ phát triển mở rộng phía Tây (thuộc địa giới thành phố Cẩm Phả và huyện Tiên Yên).

Đảo Cái Bầu được tổ chức thành 6 khu vực phát triển, gồm: Khu vực Cái Rồng, Khu vực bán đảo Cổng Chào, Khu vực sân bay (phía Tây đảo Cái Bầu), Khu vực Bắc Cái Bầu, Khu vực Đông Bắc Cái Bầu và Khu vực đồi núi đảo Cái Bầu.

Top