• Khát vọng vươn tới tầm cao mới

    Khát vọng vươn tới tầm cao mới

    Ngày này cách đây 91 năm, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), ngày 17-3-1930, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được thành lập tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 91 năm qua, Đảng bộ thành phố đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt sứ mệnh lãnh đạo cuộc chiến đấu giải phóng, bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô. Ngày nay, trước yêu cầu mới đặt ra, Đảng bộ Hà Nội đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô vươn tới tầm cao mới.

  • Khơi sức trẻ, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

    Khơi sức trẻ, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

    Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn, chỉ khi bắt tay vào những công việc cụ thể hàng ngày với những kết quả cụ thể, chúng ta mới khơi nguồn được những tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần xung kích của mỗi bạn trẻ góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường đất nước vào năm 2045.

Top