Kết nối kiều bào Việt tại nước ngoài thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Kết nối kiều bào Việt tại nước ngoài thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Chương trình kết nối được thực hiện bởi Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Ngoại giao phát huy vai trò của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Top