Khát vọng Dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 3/6/2021| 9:34

Bước vào Xuân năm 2021 với thành công Đại hội XIII của Đảng thật là vui. Chưa có cuộc điều tra cụ thể, nhưng tin chắc rằng niềm tin của dân đối với Đảng đã tăng lên gấp bội. Tin vào thế đứng của dân tộc mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như bây giờ; tin vào những thành quả mà đất nước đã đạt được trong quá trình đấu tranh cách mạng suốt 91 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết tinh ở sự nghiệp đổi mới qua 35 năm với biết bao thử thách đã vượt qua đều có dấu ấn của mùa Xuân.

Khát vọng Dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh

Bước vào thế kỷ XXI Xuân Tân Tý 2001 với Đại hội IX của Đảng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đề ra đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đến năm 2010 nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đầu Xuân Tân Mão 2011, Đại hội XI của Đảng vui mừng với kết quả đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, với quyết tâm mới thực hiện hóa mục tiêu cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Xuân Tân Sửu 2021, Đại hội XIII của Đảng với tầm nhìn và tư duy mới, Văn kiện Đại hội nêu lên khát vọng phát triển đất nước ta với kỳ tích mới, Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Khát vọng lập nên kỳ tích phát triển mới là khát vọng khoa học, có căn cứ không phải là tham vọng hảo huyền, cao xa. Khát vọng đó đã được thể hiện rõ trong mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra: Đến năm 2030, Việt Nam sẽ là nước có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến giữa thế kỷ XXI, vào năm 2045, kỷ niệm nước Việt Nam độc lập tròn 100 năm, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, định hướng XHCN.

Có đủ tự tin, bởi khát vọng dựa trên cơ sở tiềm lực đã tích lũy, nắm bắt được cơ hội mới, với sự trưởng thành của Đảng ở độ tuổi già dặn, với kinh nghiệm lãnh đạo và năng lực cầm quyền, với sức chiến đấu mới đang được nhân dân ngày càng tin yêu, với sự phát huy và tích tụ được tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo cho sự phát triển của toàn dân tộc mà tiêu biểu là BCH TW mà Đại hội XIII đã bầu ra.

Có đủ niềm tin từ những thành tựu cũng như những kinh nghiệm qua 91 năm đấu tranh cách mạng của Đảng, mà rõ nhất là kết quả có được qua tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020), Đảng ta nhận định: Những kết quả đã đạt được tạo nên dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo đưa đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Để đạt được những kết quả đó, toàn đảng, toàn dân ta đã phải vượt qua biết bao khó khăn thách thức mà diễn biến phức tạp của năm 2020 là một bằng chứng cụ thể. Cùng với tai họa đại dịch covid-19 là thiên tai nghiệt ngã, hạn hán, bão lụt… đổ lên đầu nhân dân nhiều vùng của đất nước. Nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt, những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì làm sao chúng ta có được đánh giá là “điểm sáng” trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì và phát triển kinh tế, trở thành một trong những nước có tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới. Làm tròn nhiệm vụ và còn được công nhận hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hiệp quốc diễn ra trong đại dịch covid toàn cầu. Nổi bật với hai sự kiện: Khâu nối các nước thành viên để ký được Hiệp ước thương mại lớn nhất thế giới RCEP và sáng kiến đề xuất lấy ngày 27/12 hằng năm làm ngày phòng, chống dịch bệnh của thế giới.

Nhìn lại quá trình cách mạng 91 năm cũng như qua 35 năm đổi mới đứng trước mọi sóng gió Đảng ta đều vững vàng lãnh đạo nhân dân vượt qua, cơ hội và thách thức luôn đan xen, biết biến thách thức thành cơ hội. Đúng là “lửa thử vàng gian nan thử sức”, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam luôn gặp phải và đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để phát triển. Vượt qua thách thức, biến nguy cơ thành thời cơ là bài học quý giá của dân tộc trong quá trình phát triển của lịch sử đã được Đảng ta đúc kết vận dụng vào thời đại mới.

Điểm lại quá trình lịch sử như vậy để khi nhìn về phía trước chúng ta phải lường hết khó khăn không hề được chủ quan. Để trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN, có thu nhập cao, chắc chắn còn phải vượt qua nhiều thử thách cam go. Như là thử thách từ những biến động chính trị của thế giới và môi trường thiên nhiên; thử thách từ những nhân tố khách quan và nội tại của tình hình trong nước diễn ra chưa thể dự báo hết được…

Cách mạng là sự bứt phá vươn lên, là sáng tạo, tìm tòi đổi mới để phát triển với bao khó khăn chứ không chỉ có lạc quan lại càng không cho phép chủ quan duy ý chí. Mỗi chặng đường vượt qua của cách mạng là mỗi cột mốc chói lọi của quá trình phát triển. Đại hội XIII của Đảng với khát vọng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng đề ra mục tiêu để phấn đấu tương ứng với những mốc lịch sử của dân tộc. Đây là sự nắm bắt cơ hội để phát triển dựa trên cơ sở khoa học, sự từng trải trong quá trình cách mạng, cùng với những thành quả và thời cơ mới để có được niềm tin vượt qua mọi thử thách. Để thực hiện được khát vọng cao cả đó yêu cầu toàn Đảng, toàn dân ta có quyết tâm cao, có ý chí lớn tạo thành động lực, nắm bắt cơ hội để chinh phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, cản trở nhằm đạt tới mục tiêu vẻ vang. Mục tiêu mà Đại hội XIII đề ra cũng là từng bước hiện thực mục tiêu và khát vọng của Hồ Chí Minh, khát vọng của dân tộc, được Người nêu ra từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công: Xây dựng nước “Việt Nam dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”; đưa nước Việt Nam “sánh vai cùng cường quôc năm châu”.

Đài PTTH Hà Giang

Top