Khát vọng hùng cường - Bài 1: Để khát vọng hùng cường không chỉ là "giấc mơ"

Khát vọng hùng cường - Bài 1: Để khát vọng hùng cường không chỉ là "giấc mơ"

- 1 giờ trước

Khát vọng hùng cường không chỉ là mục tiêu của riêng quốc gia nào trên thế giới. Có điều, nếu chưa xác định được lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh quốc gia, cũng như nguồn lực để hiện thực hóa, đặc biệt là ý chí hành động của cả dân tộc thì rất có thể khát vọng hùng cường cũng chỉ là “giấc mơ”.

Top