Xây dựng một mô hình rau sạch “an nông”

Xây dựng một mô hình rau sạch “an nông”

Với chuyên môn là những kỹ sư nông học và trồng trọt, CEO Lê Thị Thanh Thủy (sinh năm 1984) đã thành lập một thương hiệu rau sạch tại vùng quê hương Bố Trạch, Quảng Bình.

Top