Metaway Holdings công bố kế hoạch ra mắt hệ sinh thái số tại Việt Nam

Metaway Holdings công bố kế hoạch ra mắt hệ sinh thái số tại Việt Nam

Metaway Holdings dự kiến sẽ triển khai sàn bất động sản, ngân hàng số, nền tảng Blockchain… lần lượt trong năm 2022 và 2023.

Top