Kon Tum, Quảng Nam tham vọng đưa sâm Ngọc Linh đến thị trường quốc tế

Kon Tum, Quảng Nam tham vọng đưa sâm Ngọc Linh đến thị trường quốc tế

Cả hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển, bảo tồn cây sâm Ngọc Linh và có kế hoạch “chặn” đường sâm giả trên thị trường nhằm nâng tầm cây quốc bảo sâm Ngọc Linh trên thị trường thế giới…

Top