Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

- 3 ngày trước

Ném pao là một trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông ở Nghệ An. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến Xuân về của người dân nơi đây.

ẨM THỰC

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Ném pao là một trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông ở Nghệ An. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến Xuân về của người dân nơi đây.

DU LỊCH

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Ném pao là một trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông ở Nghệ An. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến Xuân về của người dân nơi đây.

XẾP HẠNG

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Ném pao là một trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông ở Nghệ An. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến Xuân về của người dân nơi đây.

VIDEO

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Thiếu nữ Mông xinh đẹp ném Pao gọi xuân về

Ném pao là một trò chơi dân gian truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông ở Nghệ An. Đây là trò chơi không thể thiếu trong mỗi độ Tết đến Xuân về của người dân nơi đây.

Top