Xuất khẩu lâm sản của cả nước ước đạt trên 12,6 tỷ USD

Thứ Sáu, 4/12/2020| 10:14

Năm 2020, lâm sản có giá trị xuất siêu đạt trên 10 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tiếp tục đứng trong 10 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Xuất khẩu lâm sản của cả nước ước đạt trên 12,6 tỷ USD

 Sản phẩm gỗ và lâm sản Việt Nam tiếp tục có mặt, giữ vững uy tín và mở rộng đến 140 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

 

 

Top