Một số chính sách kinh tế chính thức có hiệu lực từ tháng Tám

Một số chính sách kinh tế chính thức có hiệu lực từ tháng Tám

Đó là các chính sách về điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Top