tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Bảy, 31/10/2020 | 12:06:25 GMT+7
Đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố động lực của Hà Tĩnh

Sáng 16-7, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, là trung tâm kinh tế động lực của tỉnh.

16/07/2020 15:20:00

Đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố động lực của Hà Tĩnh - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II.

Báo cáo chính trị do đồng chí Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ qua mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhờ giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận, nỗ lực trong nhân dân nên thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô nền kinh tế từ 17.502,5 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 37.045,4 tỷ đồng năm 2020. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15,05%. Tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn đạt 143.301 tỷ đồng. Thu nội địa đến năm 2020 ước đạt 247,6 tỷ đồng.

Công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản được quan tâm, đổi mới, hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn có 139 dự án còn hiệu lực (gồm có 82 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 52.395,814 tỷ đồng và 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký 13,5 tỷ USD.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đưa thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố động lực của Hà Tĩnh - 2

 175 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được quan tâm, triển khai đồng bộ và có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,01% năm 2015 xuống còn 5,4% năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,36% năm 2015 xuống dưới 4% năm 2020. Đến nay, thị xã Kỳ Anh đạt các tiêu chuẩn đô thị loại 3...

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố động lực của Hà Tĩnh vào năm 2025, thị xã Kỳ Anh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả bốn khâu đột phá và sáu chương trình hành động, như:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, phát huy tốt lợi thế là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistic của tỉnh trên địa bàn.

Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường; tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư.

Tăng cường công tác phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và tích cực xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn…/.

(NDĐT)