Sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh Lai Châu vào tháng 12/2021

Thứ Sáu, 13/8/2021| 21:52

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu vào tháng 12/2021 thay vì tháng 9/2021 như dự kiến.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III sẽ được tổ chức tại tỉnh Lai Châu vào tháng 9

Hinh ảnh tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II. (Nguồn: Baovanhoa)

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu từ tháng 9 năm 2021 sang tháng 12 năm 2021./.

Q.Liên

Top