Khách Tây ấn tượng tàu hỏa cao cấp Đà Nẵng - Quy Nhơn

Khách Tây ấn tượng tàu hỏa cao cấp Đà Nẵng - Quy Nhơn

Trên chuyến tàu với giá 350 USD chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn, Chris Dwyer luôn dán mắt vào cửa kính để ngắm cảnh.

Top