Đại diện của Việt Nam trong danh sách 25 điểm đến 'hot' nhất thế giới 2023

Đại diện của Việt Nam trong danh sách 25 điểm đến 'hot' nhất thế giới 2023

Tờ báo chuyên về du lịch của Úc Traveller bình chọn 25 điểm đến hot nhất 2023, trong đó Việt Nam có một đại diện.

Top