Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành hướng dẫn 4122/HD-BVHTTDLvề việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Top