tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Ba, 27/10/2020 | 04:31:47 GMT+7
Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội còn hạn chế

Nhận định này được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

04/09/2020 15:35:00

Sáng 4/9 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội còn hạn chế - 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội luôn quán triệt, chấp hành nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy chế quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng; Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ có nhiều đổi mới, hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Ban hành đồng bộ các quy định, quyết định, nghị quyết, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; coi trọng nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và những sai phạm tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa nghiêm.

Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong Quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao.

Việc xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng quy trình, nguyên tắc, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, của Quân đội, góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng chỉ ra công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ vừa qua còn một số hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời; tình hình chấp hành kỷ luật của một số đảng viên chưa nghiêm, vụ việc nghiêm trọng còn xảy ra; việc phát hiện và nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo qua công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương xác định, phương hướng, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 -2025: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11.

Tập trung kiểm tra, giám sát, cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề tồn đọng.

Đặc biệt, chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ phát triển thành vi phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố xét xử… trong xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm không có vùng cấm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội./.

(VOV1)