VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

- 31 phút trước

Đội ngũ VinBrain tại Hoa Kỳ đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch" với giải thưởng trị giá tới 500.000 USD do XPRIZE và Cognizant tổ chức.

THẾ GIỚI XE

VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

Đội ngũ VinBrain tại Hoa Kỳ đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch" với giải thưởng trị giá tới 500.000 USD do XPRIZE và Cognizant tổ chức.

SẢN PHẨM

VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

VinBrain lọt vòng chung kết cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch"

Đội ngũ VinBrain tại Hoa Kỳ đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi toàn cầu "Thử thách ứng phó với đại dịch" với giải thưởng trị giá tới 500.000 USD do XPRIZE và Cognizant tổ chức.

Top