tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Năm, 29/10/2020 | 16:55:40 GMT+7
Công bố 11 nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội

Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 6 đến 7-7-2020 đã ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền gồm:

16/07/2020 16:36:00

Công bố 11 nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội - 1

Ảnh minh họa.

1. Nghị quyết ban hành quy định các khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xem tại đây.

2. Nghị quyết về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Xem tại đây.

3. Nghị quyết về việc thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Xem tại đây.

4. Nghị quyết quy định mức thu đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021. Xem tại đây.

5. Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội. Xem tại đây.

6. Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19-9-2019 của UBND thành phố Hà Nội. Xem tại đây.

7. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội. Xem tại đây.

8. Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Xem tại đây.

9. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố. Xem tại đây.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng ban hành 2 nghị quyết về nhân sự gồm:

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Xem tại đây.

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Xem tại đây./.

(HNMO)