Cơ cấu tổ chức

Thứ Bảy, 1/5/2021| 14:09

Cơ cấu tổ chức

Cục trưởng:

Ông Đoàn Công Huynh

Điện thoại: 024.37676868 (máy lẻ 113)

Email: dchuynh@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:

Ông Phạm Minh Giang

Điện thoại: 024.37676264 (máy lẻ 121)

Email: pmgiang@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:

Ông Nguyễn Văn Thuật

Email: nvthuat@mic.gov.vn

Phó Cục trưởng:

Ông Đinh Tiến Dũng

Điện thoại: 024.37676688 (máy lẻ 107)

Email: dungdt@mic.gov.vn

Văn phòng:

Quyền Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 120)

Email: dvkhoi@mic.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 101)

Email: dtkhoa@mic.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ:

Bà Phan Thị Thu Hồng - Trưởng phòng

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 118)

Email: pt_hong@mic.gov.vn

Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 110)

Email: ntbngoc@mic.gov.vn

Phòng điều phối:

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 111)

Email: nguyenthuhuong@mic.gov.vn

Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản:

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng phòng

Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 109)

Email: nh_mai@mic.gov.vn

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế:

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách

Điện thoại: 024.38245626 (máy lẻ 451)

Email: tuanta@mic.gov.vn

 

Ông Nguyễn Chí Thức - Phó Giám đốc

Điện thoại: 024.38245630 (máy lẻ 302)

Email: ncthuc@mic.gov.vn

Top