42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

- 5 ngày trước

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam.

TIN TỨC

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam.

VĂN BẢN PHÁP LÝ

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam.

LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam.

TƯ LIỆU

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam.

Top