Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

Thứ Năm, 8/4/2021| 16:09

Thời điểm này, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, mọi công việc diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho Ngày hội bầu cử.

Nhận xét về kết quả đạt được đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết: Được xác định là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong toàn dân, công tác tập huấn và chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đã được chuẩn bị chu đáo. Do vậy, hầu hết các cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí cao với danh sách dự kiến người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Các tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu đại biểu ứng cử đã tiến hành đầy đủ quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần, số lượng cử tri tham gia hội nghị đúng quy định.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Bầu cử cùng cấp tổng hợp, lập và công bố danh sách chính thức, địa chỉ cụ thể những người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; phối hợp xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định tại Điều 46 và Điều 55 của Luật Bầu cử.

Để chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, Ủy ban Bầu cử các cấp hướng dẫn việc lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị phiếu bầu, hòm phiếu, hệ thống biểu mẫu, biên bản phục vụ tổng hợp kết quả bầu cử, chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định.

Thành viên Ủy ban Bầu cử các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời các địa phương về công tác bầu cử. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đảm bảo nội dung, hình thức phù hợp với từng thời điểm của cuộc bầu cử, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân để ngày bầu cử 23/5 thực sự là Ngày hội của toàn dân./.

 (TTXVN)

 

 

 

 

Top