Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Thứ Tư, 17/8/2022| 17:21

Việt Nam luôn nỗ lực cùng các quốc gia trong khu vực và quốc tế xây dựng và triển khai các cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, hòa giải, ngăn ngừa xung đột.

Việt Nam kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Đây là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 10.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, trước sau như một, Việt Nam kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự đóng góp của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với hòa bình, phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn Nga tiếp tục có những đóng góp tích cực, lâu dài cho ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực./.

(VTV.VN)

Top