Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp

Thứ Tư, 12/1/2022| 17:41

Sáng nay (12/1), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng trong năm đầu của nhiệm kỳ mới của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đã đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng với các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thành công này có nguyên nhân quan trọng từ nền tảng thành công của nhiệm kỳ trước, từ năm 2016-2021. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp cho Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đóng góp cho sự thành công của đất nước.

Trong đó, cần nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tổng hợp, dự thảo văn bản, báo cáo và lễ tân nhà nước. Đi cùng với chủ động bám sát tình hình đất nước để làm tốt công tác tham mưu các vấn đề sát thực tiễn cuộc sống. Trong đó có biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời cải tiến quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hồ sơ trong công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ những nhiệm vụ theo Hiến pháp quy định với chế định của Chủ tịch nước về đối nội, đối ngoại, quốc phòng an ninh, thi đua khen thưởng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

(VTV.VN)

Top