UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung trình Kỳ họp cuối năm của HĐND TP

Thứ Sáu, 29/10/2021| 18:45

Chiều 29/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, tập thể UBND TP Hà Nội đã họp phiên tháng 10/2021 để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND TP và Chương trình công tác của UBND TP.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung trình Kỳ họp cuối năm của HĐND TP

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP đã xem xét, cho ý kiến về 5 nội dung trình Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND TP gồm: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn TP Hà Nội; nội dung nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do TP. Hà Nội quản lý; Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội; Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021.

 

UBND TP Hà Nội xem xét một số nội dung trình Kỳ họp cuối năm của HĐND TP

 Toàn cảnh phiên họp.

Ngoài ra, tập thể UBND TP cũng cho ý kiến vào một số nội dung như: Chương trình hành động của UBND TP thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; sửa đổi bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của người quản lý, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND TP; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2021 của UBND TP./.

(LĐO)

 

Top