Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

Thứ Tư, 16/6/2021| 15:38

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác chỉ đạo quản lý báo chí, xuất bản từ đầu năm đến nay cho thấy, thông tin báo chí tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, kịp thời đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Tại các Hội nghị giao ban báo chí hàng tuần, nhiều cơ quan đã có báo cáo chuyên đề về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm như: Vấn đề Biển Đông; công tác mua, tiêm và nghiêm cứu vaccine phòng COVID-19… Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc thống nhất một đầu mối chỉ đạo, định hướng thông tin đảm bảo việc cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

Công tác báo chí tiếp tục thể hiện được vai trò trong thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Nhiều cơ quan báo chí như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân… đã có nhiều tuyến tin bài tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung, hình thức sinh động, phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết: "Khi thực hiện tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Biên tập, Báo Nhân dân luôn bám sát các nội dung Nghị quyết, nêu bật những vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những vấn đề được xã hội quan tâm. Đặc biệt, Báo luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban đảng để nắm chắc những định hướng chung, định hướng trong từng vụ việc để bảo đảm thông tin chính thống, kịp thời."

Về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trọng tâm là rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật, thực hiện tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí sau khi thực hiện sắp xếp. Đối với lĩnh vực xuất bản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, phục vụ các sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước. Các nhà xuất bản đã có nhiều nỗ lực trong khai thác tổ chức bản thảo, xuất bản được nhiều sản phẩm giá trị, đặc biệt là các xuất bản phẩm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, nhiều nhà xuất bản đã đa dạng hóa đề tài, nội dung, hình thức, mẫu mã, xuất bản nhiều sách có giái trị về lý luận, văn hóa, văn học, lịch sử… đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả; tiếp tục vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền sâu rộng hơn đối với các sự kiện quan trọng của đất nước; đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ thật tốt về bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sâu sát với cơ sở, nhân dân; đối với công tác xuất bản cần có nhiều tác phẩm có giá trị trong thời gian tới./.

(VOV1)

Top