TP Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội xem xét thay thế Nghị quyết 54

Thứ Sáu, 13/5/2022| 9:31

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ chế tài chính theo Nghị quyết 54 chưa phát huy như mong đợi và TP chưa có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng tăng.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội xem xét thay thế Nghị quyết 54

 Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

HĐND TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành thực hiện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết 25 của HĐND thành phố về triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết việc thực hiện nghị quyết 54 có nhiều điểm sáng. Trong đó, trong 4 năm từ 2018-2021, UBND TP Hồ Chí Minh đã trình HĐND thành phố thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10ha, với tổng diện tích hơn 1.800ha. Ngoài ra, thành phố cũng đã đạt được một số hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung được cho phép theo nghị quyết 54 như: quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố; ủy quyền cho thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức...

Tuy nhiên, vẫn có một số nội dung triển khai còn chậm so với dự kiến do ảnh hưởng của dịch COVID-19; còn ý kiến khác nhau giữa các bộ ngành và một số vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn. Ngoài ra, cơ chế tài chính chưa được phát huy như mong đợi, TP Hồ Chí Minh chưa có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng gia tăng.

Hơn 4 năm qua không phát sinh khoản thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị Trung ương ở TP Hồ Chí Minh. Do đó thành phố chưa được hưởng 50% khoản tiền này để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP Hồ Chí Minh. Thành phố cũng chưa có nguồn thu từ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước do việc thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp các năm trước gặp vướng mắc.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 để thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị tiếp tục giữ ổn định tỉ lệ điều tiết 21% các khoản thu phân chia cho ngân sách thành phố cho giai đoạn 2023 - 2025. Từ đó, tạo điều kiện cho thành phố có nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cho các nhiệm vụ đột phá chiến lược, ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đối với từng lĩnh vực cần phải được phân tích kỹ, chi tiết mặt được, chưa được, nội dung nào cần điều chỉnh, nội dung nào cần thiết tiếp tục áp dụng, nội dung nào không cần thiết, kể cả tiếp tục thực hiện thì cần điều chỉnh quy định pháp luật nào. Từ đó có cơ sở cho TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiến nghị Quốc hội ban hành một nghị quyết mới về cơ chế, chính sách phát triển thành phố phù hợp với vai trò của thành phố"./.

(VTV.VN)

Top