Phát triển văn hóa, con người Huế

Thứ Hai, 27/6/2022| 16:44

Hội thảo khoa học "Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị" đã được diễn ra.

Phát triển văn hóa, con người Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TTXVN) 

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, mô hình và cách làm của Thừa Thiên Huế là thực tiễn mới hết sức sinh động về việc triển khai những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và Kết luận của Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 2.

Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò về giá trị văn hóa, sức mạnh của con người trong phát triển Thừa Thiên Huế trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Tại cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi  những nội dung liên quan đến đào tạo cán bộ, công chức, các điều kiện để nâng chuẩn trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh theo đúng lộ trình. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh quan tâm công tác kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đào tạo cán bộ, cần tăng cường hơn việc ứng dụng Công nghệ thông tin  trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,  chú ý chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo đúng quy định./.

(VTV.VN)

Top