Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

Yên Bái nỗ lực chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử

- 3 ngày trước

Thời điểm này, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba, mọi công việc diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Top