Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

Thứ Tư, 7/4/2021| 14:31

Ngày 7/4, sau khi bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban, nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội đã cơ bản được kiện toàn.

Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

(TP)

 

Top