Ngành Nội vụ quyết liệt, hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Thứ Tư, 12/1/2022| 16:08

Sáng 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ngành Nội vụ quyết liệt, hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Trung). 

Năm 2021, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 39. Ngành cũng đã chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận hoan nghênh.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Bộ Nội vụ đạt được, trong đó đã tích cực tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và phân cấp phân quyền; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đổi mới nội dung, hình thức tuyển dụng, nâng ngạch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: công tác xây dựng thể chế, chính sách, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình khách quan, công tâm, dân chủ để thực hiện; tham mưu việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ tập trung xây dựng thể chế; hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn và vị trí việc làm; thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính./.

(VTV.VN)

Top