Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

Thứ Sáu, 29/10/2021| 11:30

“Thời gian tới sẽ tiếp tục thành lập Ban chỉ đạo 35 của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối”. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương quý 3 và triển khai hoạt động quý 4 được tổ chức chiều nay tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 (Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) của Đảng bộ Khối đã tiến hành trao Quyết định cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

 Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Theo đó, cần tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý 4 năm nay một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15; thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Kết quả Công tác phòng chống dịch Covid -19; chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, quyết tâm đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị, các Đảng ủy trực thuộc, Ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội, công tác tư tưởng của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối, chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin, để kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc, lan truyền trên Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước.

Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

 Toàn cảnh hội nghị.

“Cần tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương". Tiếp tục tiến thành lập Ban Chỉ đạo 35 của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Trong quý 4 năm 2021, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối cần sớm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho lực lượng tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc”, Lại Xuân Lâm nhấn mạnh./.

(VOV1)

Top