HĐND tỉnh Đắk Nông chuyển 640 ha đất ra ngoài quy hoạch rừng để cấp sổ đỏ cho dân

Thứ Năm, 28/10/2021| 20:17

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Đắk Nông đã xem xét, thảo luận và thông qua 7 đề án, dự thảo nghị quyết.

Ngày 28/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề, xem xét, thảo luận và thông qua 7 đề án, nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đáng chú ý là Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo đó có gần 640ha được đưa ra ngoài quy hoạch rừng, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để phù hợp với thực tế.

HĐND tỉnh Đắk Nông chuyển 640 ha đất ra ngoài quy hoạch rừng để cấp sổ đỏ cho dân

 Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh Đắk Nông đã xem xét, thảo luận và thông qua 7 đề án, dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng một phần Nghị quyết số 26/2015 quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập; Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; Các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ nội dung Nghị quyết số 15/2013 của HĐND tỉnh về quy định giá rừng bình quân trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 ở Đắk Nông.

Đáng chú ý là Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, tỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 638,65ha, là “những diện tích đất không phù hợp phát triển lâm nghiệp, được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc cho chủ trương thực hiện các dự án, công trình nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn”. Trên thực tế, phần lớn số diện tích này là đất không còn rừng, đã được người dân canh tác nông nghiệp từ lâu, và một số diện tích phục vụ các khu tái định cư, tái định canh, đất giao thông, thủy lợi...

Tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, nhấn mạnh: "HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua, để sau khi ban hành nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đặc biệt đối với diện tích mà người dân đã, đang sản xuất ổn định và đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng, thì đề nghị UBND tỉnh khẩn trương thực hiện đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tôi đề nghị là chậm nhất đến cuối năm 2022 phải hoàn thành việc cấp giấy này, bởi vì có những khu vực, người dân đã chờ 20 năm nay rồi, có những khu vực chờ ngắn thì cũng 5-7 năm, 10 năm nay rồi."/.

(VOV)

Top