Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tuyên giáo

Thứ Năm, 29/12/2022| 10:01

Mới đây, tại Hà Nội, Cơ quan và Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong năm 2023, cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tuyên giáo

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; đồng thời, cần khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên./.

(VTV.VN)

Top