Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Tư, 7/4/2021| 10:47

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chân dung ông Trần Sỹ Thanh - Tổng Kiểm toán Nhà nước

(VOV.VN) 

Top