Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Thứ Năm, 8/4/2021| 16:07

Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

(TTXVN/Báo Tin tức)

 

Top