tìm kiếm

Trang nhất > Chính trị

Thứ Bảy, 26/09/2020 | 21:45:21 GMT+7
Cán bộ quân đội phải “nhìn việc mà đặt người”

“Bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, “nhìn việc mà đặt người chứ không phải vì người mà đặt việc”

30/06/2020 15:26:00

Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được Đảng ủy Quân khu 2 quán triệt nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị - yếu tố quyết định đến sức mạnh và khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

“... Không vì người mà đặt việc”

Tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 vừa qua, Đại tá Nguyễn Như Bách – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết, trong những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực trước diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên và tình hình vi phạm quy chế quản lý biên giới, chủ quyền, lãnh thổ, tệ nạn hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất tổn định chính trị.

Do đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trên địa bàn Tây Bắc.

Cán bộ quân đội phải “nhìn việc mà đặt người” - 1

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX bỏ phiếu lựa chọn nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025

“Quân khu tập trung xây dựng nhân tố con người, nhất là việc sắp xếp, bố trí nhân sự, lựa chọn những đồng chí có đủ “tâm, tầm, tài” tham gia cấp ủy để làm hạt nhân lãnh đạo, luôn quan tâm kiện toàn tổ chức đảng đủ về số lượng, tốt về chất lượng, phù hợp về cơ cấu” – Đại tá Nguyễn Như Bách nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân khu luôn coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bảo đảm chủ động nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý trên cơ sở sử dụng cán bộ luôn xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, “nhìn việc mà đặt người chứ không phải vì người mà đặt việc”.

Các cấp ủy đảng đã tích cực đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, từ đó có nhiều sáng kiến, cách làm mới sáng tạo, mô hình hay, hiệu quả như biên soạn tài liệu học tập chính trị rút gọn, thành lập các bộ đáp án với ngân hàng câu hỏi phục vụ giáo dục chính trị; tổ chức đa dạng hình thức giáo dục trực tuyến, mời các chuyên gia, thành lập tổ tư vấn kiến thức, khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm..., tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa sâu rộng trong công tác tuyên truyền giáo dục. Từ đó tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ đều có bản lĩnh vững vàng, không giao động trước nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, tình huống nguy hiểm.

Cán bộ quân đội phải “nhìn việc mà đặt người” - 2

Đại tá Nguyễn Như Bách

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho rằng, tình hình thế giới, khu vực còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Một trong những vấn đề được đặt ra là phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên đia bàn Tây Bắc, để nhân dân an tâm phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống mới.

Khâu đột phá “chấp hành kỷ luật”

Nói về xây dựng quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ có kỷ luật nghiêm minh”. Chính vì lẽ đó, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân khu 2 đã xác định “xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” là một khâu đột phá trọng tâm.

“Đảng ủy xác định, trước hết phải làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Yếu tố này luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, suy cho cùng là nhân tố then chốt tạo nên sức mạnh. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, gắn trách nhiệm của người đứng đầu” - Thượng tá Ngô Đức Cường - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn PK 297 nhấn mạnh, đồng thời cho biết, vì vậy tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của LLVT Quân khu có bước chuyển biến khá vững chắc, toàn diện, sức mạnh chiến đấu được giữ vững, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Tuy vậy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn PK 297 cho rằng, nhiệm kỳ qua trong thực hiện khâu đột phá “xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật” bên cạnh những mặt ưu điểm là chủ yếu, cũng còn có những hạn chế, nhất là trong công tác quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của quân nhân ở một số cơ quan, đơn vị.

Cán bộ quân đội phải “nhìn việc mà đặt người” - 3

Thượng tá Ngô Đức Cường

Thượng tá Ngô Đức Cường cho rằng, cần nâng cao trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu. Vì cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu luôn giữ vai trò then chốt, quyết định đến thành, bại của mọi công việc. Thực tế cho thấy ở đâu, khi nào, nhiệm vụ nào cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu quan tâm sâu, sát thì ở đó, khi đó, nhiệm vụ đó sẽ tốt

“Hầu hết các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra, chất lượng xây dựng chính quy hạn chế, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân trực tiếp vẫn là cấp ủy, chỉ huy, nhất là cán bộ chủ trì nơi đó chưa có sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa có những chủ trương, giải pháp đồng bộ, sát thực và quyết liệt” – Thượng tá Ngô Đức Cường nói.

Để nâng cao việc chấp hành kỷ luật, theo Thượng tá Ngô Đức Cường, một trong những giải pháp là phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, các mối quan hệ quân nhân, dù đây là vấn đề khó, rất phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay có những tác động rất lớn từ những tiêu cực xã hội tới tư tưởng bộ đội.

“Nhìn lại các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra trong thời gian qua, một phần do công tác nắm tư tưởng, mối quan hệ quân nhân chưa kịp thời, nên chưa có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ khi mới nảy sinh. Như vậy nếu chúng ta làm tốt khâu này, thì đó là giải pháp rất quan trọng phòng ngừa, ngăn chặn, nâng cao việc chấp hành kỷ luật của đơn vị” – Thượng tá Ngô Đức Cường nói./.

(VOV.VN)