tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa

Thứ Bảy, 05/12/2020 | 16:20:49 GMT+7
Cà Mau khai thác giá trị di sản văn hóa phục vụ du lịch

Tỉnh Cà Mau chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa để phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường, thể hiện văn minh trong ứng xử, giao tiếp với khách du lịch.

20/11/2020 08:29:00
Du khách tham quan Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: LÂM KHÁNH

Tỉnh Cà Mau chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa để phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ cảnh quan môi trường, thể hiện văn minh trong ứng xử, giao tiếp với khách du lịch. Các cấp, ngành và cộng đồng dân cư được xem là nhân tố quan trọng góp phần gìn giữ, phát huy tốt giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Tỉnh đề cao nét văn hóa địa phương và khuyến khích sự sáng tạo trong nhân dân để tạo ra những giá trị văn hóa mới, sản phẩm du lịch hấp dẫn từ đời sống, hoạt động sản xuất, trò chơi dân gian, tập quán sinh hoạt trên bến dưới thuyền, lễ hội vùng sông nước, các sinh hoạt trải nghiệm... Tỉnh tập trung gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể như: Chuyện kể bác Ba Phi, lễ hội Nghinh Ông, nghệ thuật Đờn ca tài tử, nghề truyền thống Gác kèo ong, nghề truyền thống Muối ba khía, lễ hội Đền thờ Vua Hùng, lễ vía Bà Thủy Long, các làng nghề truyền thống của cư dân vùng biển Cà Mau. Các di sản văn hóa vật thể như di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển và hệ thống Đền thờ Bác Hồ được chăm lo tu bổ, hướng tới sản phẩm du lịch lịch sử.

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 13 điểm du lịch cộng đồng, 12 di tích cấp quốc gia và 32 di tích cấp tỉnh. Tỉnh có hơn 40 di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi nhận, gồm các loại hình ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, thu hút nhiều khách du lịch.

(NDĐT)