Điều gì đang thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng tái tạo của Việt Nam?

Điều gì đang thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng tái tạo của Việt Nam?

Thế giới và Việt Nam - 9 giờ trước

Cũng như nhiều quốc gia khác, việc ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng đã thúc đẩy năng lượng xanh của Việt Nam.

Top