tìm kiếm
Bệnh nhân 326 và cư dân chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với SAR- CoV-2

Bệnh nhân 326 và cư dân chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với SAR- CoV-2

04/11/2015 09:22:12

Bệnh nhân 326 và cư dân chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với SAR- CoV-2