Tổng cục Hải quan đồng ý cho chuyển hàng tồn đọng tại cảng Cát Lái đi nơi khác

Tổng cục Hải quan đồng ý cho chuyển hàng tồn đọng tại cảng Cát Lái đi nơi khác

Trước tình trạng hàng hoá tồn đọng tại cảng Cát Lái chiếm gần hết dung lượng thiết kế bãi của cảng này và căn cứ vào đề xuất của Cục Hải quan TP.HCM, ngày 2/8, Tổng cục Hải quan ra văn bản số 3847 hướng dẫn xử lý tình trạng này trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19.

Top