Ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt dịp Tết Nguyên đán

Ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt dịp Tết Nguyên đán

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

Top