• [PODCAST] Đò dọc sông Trôi

  [PODCAST] Đò dọc sông Trôi

  Một bến sông được dựng lên như một cửa khẩu của cuộc đời. Nơi ấy tất cả những người qua lại đều phải khai báo nhân thân của mình. Đấy là nhân thân của những số...

 • Bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Nước ta là một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ. Ngoài tiếng Việt được sử dụng làm ngôn ngữ chung thì với 53 dân tộc thiểu số cũng đều có ngôn ngữ của riêng...

 • Mã định danh văn hóa

  Mã định danh văn hóa

  Cùng với việc bàn luận về các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, thì vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được đặc biệt chú ý.

Top