(Live) Sáng nay, VEPR tổ chức Công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2021

(Live) Sáng nay, VEPR tổ chức Công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2021

Với chủ đề “Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu”, Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thực hiện sẽ chính thức được ra mắt tại Hội thảo công bố được tổ chức vào sáng nay ngày 29/7/2021.

Top