tìm kiếm

Trang nhất > Văn hóa - Xã hội

Thứ Tư, 19/06/2019 | 05:28:24 GMT+7
Việt Nam nỗ lực phát triển chính phủ điện tử đến năm 2025

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Tư cho biết, Văn phòng Chính phủ đang soạn thảo Nghị quyết Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

23/07/2018 11:54:00

 Việt Nam nỗ lực phát triển chính phủ điện tử đến năm 2025 - 1

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam (ICT) diễn ra hôm thứ Tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam cũng đang thiết lập một ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử do Thủ tướng đứng đầu, với thành viên là các bộ trưởng.

Ủy ban quốc gia này cũng sẽ có sự tham gia của đại diện từ khu vực kinh tế tư nhân để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác công-tư trong lĩnh vực ICT.Thủ tướng cho biết, Chính phủ cần tự thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có thể điều hành đất nước trong thời đại kỹ thuật số.

Liên quan đến công cuộc xây dựng chính phủ điện tử bắt đầu từ năm 2000, Việt Nam có khung pháp lý chưa hoàn thiện, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng thông tin an toàn thấp và tỷ lệ người sử dụng dịch vụ công thấp.

Với chủ đề "Hướng tới Chính phủ số và kinh tế số", Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam năm 2018 tập trung xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, kinh tế kỹ thuật số và hạ tầng số./.


(Thu Hà)